Τομέας Δομικών Έργων - Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 α/α

Μαθήματα

Ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά 1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (12 ώρες) 12

 

Μαθήματα Ειδικότητας

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Οικοδομικό Σχέδιο 4 (Σχέδιο)
2. Κτιριακά Έργα & Δομικά Υλικά 3 2
3. Τοπογραφία & Πολεοδομία 3 2
4. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ 4
5. Τοπογραφικό Σχέδιο & Ψηφιακή Χαρτογραφία 3
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 8 15

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 α/α

Μαθήματα

Ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Φυσική Αγωγή 1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (12 ώρες)

12

 

Μαθήματα Ειδικότητας

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4 (Σχέδιο)
2. Οικοδομική 3
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού & Έργων Υποδομής 1 2
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα 5
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2 2
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι 4
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 6 17

 

 


1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50