Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών - Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 α/α

Μαθήματα

Ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά 1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (12 ώρες) 12

 

Μαθήματα Ειδικότητας

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Ιστορία Γραφικών Τεχνών 2
2. Γραμματογραφία 2 2
3. Γραφιστικές Εφαρμογές Ι 2 3
4. Τεχνολογία Εκτυπώσεων 2 3
5. Φωτογραφία & Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας 5
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 10 13

 

 


1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50