Τομέας Πληροφορικής - Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 α/α

Μαθήματα

Ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά 1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (12 ώρες) 12

 

Μαθήματα Ειδικότητας

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 3
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 2
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2 2
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 2
5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1 3
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1 3
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 8 15

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 α/α

Μαθήματα

Ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Φυσική Αγωγή 1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (12 ώρες)

12

 

Μαθήματα Ειδικότητας

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3 1
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3 1
3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1 4
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2 2
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2 2
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 13 10

 

 


1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50