Νομοθεσία

Νόμοι - Αποφάσεις - Π.Δ. - Εγκύκλιοι

Τύπος αρχείου

 

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) - Π.Δ. 50/2008
Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητών τηλεφώνων στα Σχολεία (100553/Γ2/04-09-2012 & 132328/Γ2/07-12-2006 Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α)  

Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011

ΦΕΚ 2769 τΒ΄/2-12-2011


1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50