Διοικητικά θέματα

Νόμοι - Αποφάσεις - Π.Δ. - Εγκύκλιοι

Τύπος αρχείου

 

?Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α. (Β΄1588) με θέμα : «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»?

 

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) - Π.Δ. 50/2008
 Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητών τηλεφώνων στα Σχολεία (100553/Γ2/04-09-2012 & 132328/Γ2/07-12-2006 Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α)  
 Νέος Υπαλληλικός Κώδικας (Ν.3528/2007 ΦΕΚ. 26 Α')  

Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011

ΦΕΚ 2769 τΒ΄/2-12-2011
 

1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50