Ερευνητικές Εργασίες (project) Α΄ Τάξης

Σχολικό Έτος: 2012-2013
α/α Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας Μορφή αρχείου Μέγεθος αρχείου
1  Ναρκωτικά και Υγεία    1,2 ΜΒ
       

 

Σχολικό Έτος: 2011-2012
α/α Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας Μορφή αρχείου Μέγεθος αρχείου
1 Χρώμα 6,17 ΜΒ
2 Αθλητισμός και βία στα γήπεδα 12,5 ΜΒ
3 Ο χορός στοιχείο πολιτισμού και ιστορίας (Τμήμα Α1) 1.93 ΜΒ
4 Η μουσική και η εξέλιξή της (Τμήμα Α2) 1,67 ΜΒ

 


1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50