Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ τάξης

Η Β΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας (υποχρεωτικά) συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα Ειδικότητας συνολικής διάρκειας είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 α/α

Μαθήματα

Ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά 1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (12 ώρες) 12

 

Τομέας Πληροφορικής

Μαθήματα Ειδικότητας : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 3
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 2
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2 2
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 2
5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1 3
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1 3
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 8 15

 

Μαθήματα Ειδικότητας : Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 3
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 2
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2 2
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 2
5. Εγκατάσταση, Διαχείριση & Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 1 4
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού & Λογισμικού 1 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 8 15

 

Μαθήματα Ειδικότητας : Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1 3
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2 2
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2 2
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1 2
5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1 3
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1 3
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 8 15

 

Τομέας Δομικών Έργων

Μαθήματα Ειδικότητας : Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Οικοδομικό Σχέδιο 4 (Σχέδιο)
2. Κτιριακά Έργα & Δομικά Υλικά 3 2
3. Τοπογραφία & Πολεοδομία 3 2
4. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ 4
5. Τοπογραφικό Σχέδιο & Ψηφιακή Χαρτογραφία 3
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 8 15

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μαθήματα Ειδικότητας : Γραφικών Τεχνών

 α/α Μαθήματα Ώρες (Θ) Ώρες (Ε)
1. Ιστορία Γραφικών Τεχνών 2
2. Γραμματογραφία 2 2
3. Γραφιστικές Εφαρμογές Ι 2 3
4. Τεχνολογία Εκτυπώσεων 2 3
5. Φωτογραφία & Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας 5
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (23 ώρες) 10 13

1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50