Διδακτέα ? εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-16 (Φ6/154614/Δ4 - 01-10-2015)

Διδακτέα ? εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ (για μαθητές που φοιτούν φέτος στην Γ΄ τάξη με το νέο πρόγραμμα σπουδών) για το σχολικό έτος 2015-16 (Φ6/154614/Δ4 - 01-10-2015).


1η ώρα 8.20 - 9.05
2η ώρα 9.10 - 9.55
3η ώρα 10.05 - 10.50
4η ώρα 10.55 - 11.35
5η ώρα 11.40 - 12.20
6η ώρα 12.25 - 13.05
7η ώρα 13.10 - 13.50